راهنمایی و اطلاع رسانی درباره بیماری های خون و سرطان

لیست آدرس ها

آدرس مراكز درماني بيماريهاي خون و انكولوژي مخصوص كودكان در تهران

خواهشمند است مطالب تكميلي و نظرات اصلاحي خود را برايمان ارسال فرمائيد

دانلود فایل با فرمت PDF PDF

بيمارستان كودكان حضرت علي‌اصغر(دولتی) ـ

آدرس: خيابان شهيد شريعتي، خيابان وحيد دستگردي (ظفر)، بعد از خيابان نفت شمالي، نرسيده به بزرگراه مدرس، بخش خون و هماتولوژي (شيمي درماني)
تلفن: 4- 22222041
- دكتر محمدتقي ارزانيان، فوق تخصص خون انكولوژي كودكان، تلفن مطلب: 88503825
- دكتر خديجه ارجمندي، فوق تخصص خون انكولوژي كودكان
- دكتر شهلا انصاري، فوق تخصص خون انكولوژي كودكان


بيمارستان كودكان بهرامي (دولتي) ـ

آدرس: ميدان امام حسين، خيابان دماوند، ايستگاه قاسم‌آباد، خيابان امير كيايي، بخش خون
- تلفن: 8-77568801
- خانم دكتر الهام شاه‌قلي، فوق‌ تخصص خون انكولوژي كودكان
- دكتر محمدعلي احساني، فوق‌ تخصص خون انكولوژي كودكان


بيمارستان كودكان تهران (خصوصي) ـ

آدرس: تقاطع خيابان ولي‌عصر و طالقاني، روبروي جهاد سازندگي، بخش خون، تلفن: 66464425 - دكتر پروانه وثوق، فوق‌ تخصص خون انكولوژي كودكان، تلفن: 66405573 - دكتر احمد روان‌پارسا، فوق‌ تخصص خون انكولوژي كودكان، تلفن: 66405573 - دكتر زهرا عرفاني، متخصص خون انكولوژي كودكان، تلفن: 88953640


بيمارستان كودكان مفيد (دولتي) ـ

آدرس: خيابان شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، بخش خون، تلفن: 9-22227021
- دكتر زهرا عرفاني، متخصص خون انكولوژي كودكان، تلفن: 88953640
- دكتر محمدتفي ارزانيان، متخصص خون انكولوژي كودكان، تلفن: 88503825


مركز طبي كودكان (دولتي) ـ

آدرس: انتهاي بلوار كشاورز، خيابان دكتر قريب، جنب بيمارستان امام خميني، بخش خون و هماتولوژي
تلفن: 3- 6692081 و 17- 66922115
- دكتر اصغر راميار، فوق تخصص خون انكولوژي كودكان، تلفن مطب: 66436710
- دكتر مينا ايزديار، فوق‌ تخصص خون انكولوژي كودكان، تلفن مطب: 88307793
- دكتر ليلي كوچك زاده، فوق‌ تخصص خون انكولوژي كودكان
- دكتر سعيد رحيمي‌نژاد، فوق‌ تخصص خون انكولوژي كودكان


بيمارستان كودكان محك (خيريه) ـ

آدرس: ابتداي جاده لشكرگ، نرسيده به ميني‌سيتي، بلوار اوشان، جنب بيمارستان505 ارتش بلوار جنت (محك)
تلفن: 7-22490544
- دكتر پروانه وثوق، فوق‌ تخصص خون انكولوژي كودكان، تلفن مطب: 66405573
- دكتر عظيم مهرور، فوق‌ تخصص خون انكولوژي كودكان، تلفن مطب: 22851767

يادآوري: علاوه بر مراكز فوق، در بيمارستان امام خميني (بيمارستان ولي‌عصر ساختمان اورژانس) و بيمارستان آيت‌الله طالقاني (بخش اطفال)، درمانگاه خون مخصوص كودكان وجود دارد.