راهنمایی و اطلاع رسانی درباره بیماری های خون و سرطان

لیست آدرس ها

آدرس مراكز دولتي راديوتراپي انكولوژي در تهران

خواهشمند است مطالب تكميلي و نظرات اصلاحي خود را برايمان ارسال فرمائيد

دانلود فایل با فرمت PDF PDF

مجتمع بيمارستاني امام خميني

آدرس: انتهاي بلوار كشاورز، خيابان دكتر قريب،بخش رادیوتراپی و انکولوژی
تلفن: 61192517و9-66930040
- دكتر فرهاد سميعي متخصص راديوتراپيك انكولوژي، تلفن مطب: 66435149
- دكتر فرناز آموزگار هاشمي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
- دكتر پيمان حداد، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
- دكتر مهدي عقيلي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
- دكترعلي كاظمينان: متخصص راديوتراپيك انكولوژي
- دكتر فرهان: متخصص راديوتراپيك انكولوژي


بيمارستان امام حسين (ع) ـ

آدرس: ميدان امام حسين، خيابان شهيد مدني (نظام‌آباد)، بخش خون انكولوژي
تلفن: 5- 77558001- 77567999
- دكتر پيام آزاده، متخصص راديوتراپي انكولوژي، تلفن مطب: 22866116
- دكتر رباب انبيايي، متخصص راديوتراپي انكولوژي
- دكتر بهروز شهراد، متخصص راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 88717424- 88719928
- دكتر عبدالله فضل علي‌زاده، متخصص راديوتراپي انكولوژي، تلفن مطب: 88744944
- دكتر اسدالله عليدوستي، متخصص راديوتراپي انكولوژي
- دكتر خسرو شيباني، متخصص راديوتراپي انكولوژي


بيمارستان بعثت (نيروي هوايي)

آدرس: اتوبان افسريه (بزرگراه بسيج)، پايين‌تر از خيابان پيروزي، سه راه تختي، بلوار هجرت، بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 39954700، 39954702
- دكتر بهروز پازوكي، متخصص راديوتراپي انكولوژي، تلفن مطب: 88328350
- دكتر هاله بهروزي، متخصص راديوتراپي انكولوژي، تلفن مطلب: 9- 6628168
- دكتر فريد دادگر، متخصص راديوتراپي انكولوژي
- دكتر احتجاب، متخصص راديوتراپي انكولوژي
- دكتر محمد فتوحي، متخصص راديوتراپي انكولوژي
- دكتر مولانا، متخصص راديوتراپي انكولوژي


بيمارستان شهيد چمران

آدرس: پاسداران، ميدان نوبنياد، خيابان اقدسيه (شهيد لنگري)، خيابان صنايع، بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 22937031
- دكتر سعيد الماسي، متخصص راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 66428168
- دكتر بهروز پازوكي، متخصص راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 14-88328357
- دكتر حسن خواجه‌اي، متخصص راديوتراپي انكولوژي
- دكتر مستانه صانعي، متخصص راديوتراپي انكولوژي
- دكتر اسدالله سليمي، متخصص راديوتراپي انكولوژي


بيمارستان شهداء

آدرس: تجريش، خيابان شهرداري، بيمارستان شهداء، بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 9- 22718000
- دكتر افشين رخشا، متخصص راديوتراپي انكولوژي
- دكتر رضا خدابخشي، متخصص راديوتراپي انكولوژي
- دكتر محمد هوشيار، متخصص راديوتراپي انكولوژي
- دكتر حميد ميرزايي، متخصص راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 88775410
- دكتر بهبود صدرالحفاظي، متخصص راديوتراپي انكولوژي
- دكتر بهرام مفيد، متخصص راديوتراپي انكولوژي
- دكتر احمد موسوي‌‌زاده، متخصص راديوتراپي انكولوژي
- دكتر حسين مدني، متخصص راديوتراپي انكولوژي
- دكتر فضل‌ علي‌زاده، متخصص راديوتراپي انكولوژي


بيمارستان شهداي هفتم تير

آدرس: شهر ري، بزرگراه شهيد رجايي، تقاطع خيابان شهرداري (سه راه آرامگاه)، بخش خون انكولوژي (شيمي درماني)
تلفن: 8-55902057
- دكتر حسن خواجه‌اي، متخصص راديوتراپي انكولوژي
- دكتر ثريا سلمانيان، متخصص راديوتراپي انكولوژي
- دكتر مستانه صانعي، متخصص راديوتراپي انكولوژي
- دكتر محمد عارف‌پور، متخصص راديوتراپي انكولوژي
- دكتر عليرضا نيكوفر، متخصص راديوتراپي انكولوژي
- دكتر فدوي، متخصص راديوتراپي انكولوژي


بيمارستان شهيد فياض بخش

آدرس: جاده قديم كرج (بزرگراه فتح)، كيلومتر 7 جنب كارخانه ويتانا، ابتداي خيابان خليج فارس، بخش راديوتراپي انكولوژي اميد
تلفن: 9- 66258156- 7- 66250645
- دكتر رضا خدابخشي، متخصص راديوتراپي انكولوژي
- دكتر يحيي‌زاده، متخصص راديوتراپي انكولوژي