راهنمایی و اطلاع رسانی درباره بیماری های خون و سرطان

لیست آدرس ها

اسامي پزشكان متخصص بيماريهاي سرطان در شهرستانها

خواهشمند است مطالب تكميلي و نظرات اصلاحي خود را برايمان ارسال فرمائيد

اين سايت اسامي پزشكان محترم را به اطلاع بيماران مي‌رساند و هيچگونه مسئوليت پزشكي ندارد.


دانلود فایل با فرمت PDF PDF

استان آذربايجان شرقي

دكتر روح انگيز سرخابي، فوق تخصص خون انكولوژي كودكان
آدرس مطب: تبريز- خيابان 17 شهريور- ساختمان پزشكان شاهين
تلفن: 5555640-0411
بيمارستان كودكان تبريز تلفن: 56-5262250-0411


دكتر جمال عيوضي، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: تبريز- خيابان ارتش جنوبي- چهارراه باغ شمال- ساختمان قائم طبقه دوم
تلفن: 5543554-0411
- بيمارستان شهيد قاضي طباطبايي تلفن: 13-3343811-0411


دكتر عليرضا نيكانفر، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: تبريز- خيابان ارتش جنوبي- چهارراه باغ شمال- ساختمان قائم طبقه دوم
تلفن: 5543554-0411
- بيمارستان شهيد قاضي طباطبايي تلفن: 13-3342811-0411


دكتر جليل واعظ فراملكي، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: تبريز- خيابان امام خميني- چهار راه منصور- كوچه صدر
تلفن: 13-3343811-0411


دكتر محمدمحمدزاده، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
بيمارستان امام خميني تبريز
تلفن: 9-3347054-0411


دكتر علي كرم هدايتي، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: خيابان 17 شهريور جديد- روبروي آموزش و پرورش ناحيه 2 – ساختمان برج آذربايجان
تلفن: 5539653-0411
- بيمارستان تأمين اجتماعي عالي نسب تبريز تلفن: 25-2305915-0411


دكتر فرشاد سيدنژاد، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
بيمارستان امام خميني تبريز – بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 9-3347054-0411


دكتر عباسعلي حسين پور فيضي، فوق تخصص خون انكولوژي كودكان
آدرس مطب: تبريز- خيابان ارتش جنوبي- چهارراه باغ شمال- ساختمان قائم طبقه 5
تلفن: 56-5262250-0411
- بيمارستان كودكان تبريز 56-5262250-0411


دكتر امير قاسمي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
بيمارستان امام خميني تبريز- بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 9-3347054-0411


استان آذربايجان غربي

دكتر علي عيشي اسكويي، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: اروميه- خيابان خيام شمالي- روبروي پاساژ نگين
تلفن: 2241448-0441
- بيمارستان امام خميني اروميه 33-3469931-0441


دكتر ساسان حجازي، فوق تخصص خون انكولوژي كودكان
آدرس مطب: اروميه- خيابان خيام شمالي- خيابان باباخان- ساختمان پزشكان مهر
تلفن: 2220807-0441
- بيمارستان شهيدمطهري تلفن: 9-2237077-0441


دكتر داوود ملكي، فوق تخصص خون انكولوژي
- بيمارستان امام خميني اروميه تلفن: 33-3469931-0441


دكتر هادي رنج كش، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
آدرس مطب: اروميه- خيابان امام خميني، خيابان طرزي- طبقه فوقاني راديولوژي دكتر سينا
تلفن: 2228111-0441


دكتر مهران نوروزي، فوق تخصص خون انكولوژي كودكان
- بيمارستان شهيد مطهری تلفن: 9-2237077-0441


دكتر سعيد منصوري، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
آدرس مطب: اروميه- خيابان سرداران- طبقه فوقاني بانك اقتصاد نوين، ساختمان پزشكان اميد طبقه اول
تلفن: 2249499-0441
- بيمارستان اميد بخش راديوتراپي انكولوژي تلفن: 2223222-0441


دكتر محمد فروزانفر، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: اردبيل- خيابان امام خميني- جنب مسجد سرچشمه
تلفن: 2261464-0451
- بيمارستان امام خميني- درمانگاه انكولوژي تلفن: 4-2251402-0451


دكتر غلامحسين حسينزاد، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
آدرس مطب: اردبيل- خيابان سي‌متري- طبقه فوقاني بانك مسكن مركزي
تلفن: 3354486-0451


استان اصفهان

دكتر عليرضا معافي، فوق تخصص خون انكولوژي كودكان
آدرس مطب: اصفهان – خيابان آمادگاه- ساختمان ملاصدرا
تلفن: 2227379-0311
- بيمارستان اميد (سيدالشهدا) تلفن: 9-2355121-0311


دكتر حميرا حاج احمديان، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
آدرس: اصفهان- خيابان آمادگاه- روبروي داروخانه
تلفن: 6289599-0311
- بيمارستان اميد (سيدالشهداء) تلفن 9-2355121-0311


دكتر حميد امامي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
- بيمارستان اميد (سيدالشهداء) بخش راديوتراپي انكولوژي - تلفن: 9-2355121-0311


دكتر جعفرامامي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
- بيمارستان اميد (سيدالشهداء) بخش راديوتراپي انكولوژي - تلفن: 9-2355121-0311


دكتر مژگان صميمي، فوق تخصص خون انكولوژي
- بيمارستان اميد (سيدالشهداء)- تلفن: 9-2355121-0311


دكتر علي باسي، فوق تخصص خون انكولوژي
- بيمارستان اميد (سيدالشهداء)- تلفن: 9-2355121-0311


دكتر فريبرز مكاريان، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: اصفهان- خيابان آيت ... طيب- روبروي پمپ بنزين
تلفن: 2347786-0311
- بيمارستان اميد (سيدالشهداء) تلفن: 9-2355121-0311


دكتر ابوطالب آزرم، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: اصفهان – دروازه شيراز- نبش كوي امام صادق- مجتمع پزشكي پرديس ورودي 4
تلفن: 6736447-0311
- بيمارستان اميد (سيدالشهداء) تلفن: 9-2355121-0311


دكتر مهدي محمودزاده، فوق تخصص خون انكولوژي
- بيمارستان اميد (سيدالشهداء) تلفن: 9-2355121-0311


دكتر اصغر قائمي، فوق تخصص خون كودكان
آدرس مطب: اصفهان- خيابان نظر شرقي- بين كوچه آسيا و تالار انديشه، ساختمان 151
تلفن: 6271391-0311
- بيمارستان اميد (سيدالشهداء) تلفن: 5-2355121-0311


دكتر هدايت پور، فوق تخصصي خون انكولوژي
آدرس مطب: اصفهان- خيابان بزرگمهر- ابتداي خيابان هشت بهشت غربي ساختمان فرودس- طبقه سوم
تلفن: 2666324-0311
- بيمارستان شهيد صدوقي تلفن: 2912000-0311


دكتر عباس گوكي زاده، متخصصي راديوتراپيك انكولوژي
- بيمارستان اميد (سيدالشهداء) بخش راديوتراپي انكولوژي -تلفن: 9-23555121-0311
- بيمارستان سينا تلفن: 2205025-0311


دكتر شادي بابازاده، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
- بيمارستان اميد (سيدالشهداء) بخش راديوتراپي انكولوژي- تلفن: 9-23555121-0311


دكتر مهدي ايزدي، متخصص خون و داخلي
آدرس: اصفهان خيابان شيخ بهايي روبروي مجمع آموزشي شهداي محراب طبقه دو
تلفن: 2364113-0311


دكتر مينا تجويدي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
- بيمارستان اميد بخش راديوتراپي انكولوژي- تلفن: 9-23555121-0311


دكتر محمود بهشتي، متخصص خون كودكان
آدرس: اصفهان- خيابان سيدعلي خان- تلفن 2222114-0311


دكتر محسن خاني،عضو هيئت علمي دانشگاه
آدرس: اصفهان- خيابان آمادگاه- روبروي هتل ونوس- ابتداي کوي محمدآباد- ساختمان سبا- درمانگاه تخصصي سبا
تلفن: 2209219و2209231-0311 فاکس:2220445-0311


دكتر محمدمهدي اديب، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: كاشان- فلكه كمال الملك- ساختمان پزشكان امام رضا-
تلفن: 4446454-0361
- بيمارستان شهيد بهشتي كاشان تلفن: 5550026-0361


دكتر مجيد احساني، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: كاشان- فلكه كمال الملك- ساختمان پزشكان امام رضا
تلفن: 5550026-0361


استان البرز

دكتر اسدالله سليمي متخصص راديوتراپي انكولوژي
آدرس مطب: كرج-خيابان بهشتي-بين ميدان شهدا و چهارراه طالقاني-روبروي بانك پاسارگاد-مجتمع پزشكي 110
تلفن: 2222727-0261
- بيمارستان اميد (سيدالشهدا) تلفن: 9-2355121-0311


استان بوشهر

دکترمحمدرضا روان بد فوق تخصص خون و مدیکال اونکولوژی
هیات علمی دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان بوشهر
آدرس مطب:بوشهر خیابان سنگی-کوچه بانک تجارت - پلاک 5


دکتر ابراهیم عصفوری- فوق تخصص خون و مدیکال اونکولوژی
هیات علمی دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان بوشهر
آدرس مطب:بوشهر خیابان سنگی-درمانگاه محمد رسول الله


استان چهارمحال بختياري

دكتر ناهيد رئيسي، فوق تخصص خون انكولوژي كودكان
شهر كرد- خيابان سعدي
تلفن: 2227707-0381


دكتر علي اكبر فولادي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
شهركرد- بيمارستان هاجر- بخش خون انكولوژي
تلفن: 2221953-0381
- بيمارستان قائم- تلفن: 8518283-0511


استان خراسان رضوي

دكتر عباس شيردل، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: مشهد- خيابان احمد آباد- روبروي بيمارستان قائم
تلفن: 8433661-0511


دكتر فريدون احمدي، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: مشهد – خيابان دانشگاه- روبروي سينما هويزه- ساختمان پزشكان ساسان
تلفن: 8519217-0511
- بيمارستان امام رضا(ع) تلفن: 9-8543031-0511
- بيمارستان قائم تلفن: 9-8400000-0511


دكتر محمدمهدي كوشيار، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: مشهد- ميدان بيمارستان امام رضا- ضلع شمالي ميدان.
- بيمارستان امام رضا (ع) 9-8543031-0511


دكتر زهرا بديعي، فوق تخصص خون انكولوژي كودكان
- بيمارستان اميد- بخش راديوتراپي انكولوژي تلفن: 4-8426082-0511


دكتر غلامحسين نوفرستي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
- بيمارستان اميد- بخش راديوتراپي انكولوژي تلفن: 4-8426082-0511


دكتر محمدرضا قوام نصيري، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
- بيمارستان اميد- بخش راديوتراپي انكولوژي تلفن: 4-846082-511


دكتر مهدي سيلانيان طوسي، فوق تخصص خون انكولوژي
- بيمارستان قائم- كلينيك انكولوژي تلفن: 9-8400000-0511


دكتر محمد حسين صالحي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
آدرس مطب: مشهد- خيابان كوه سنگي- كوه سنگي 4- پرتودرماني دكتر صالحي
تلفن: 8590170-0511
- بيمارستان اميد- بخش راديوتراپي انكولوژي تلفن: 4-8426082-0511
- راديوتراپي دكتر صالحي تلفن: 8590170-0511


دكتر رضا پرتوي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
- بيمارستان قائم بخش راديوتراپي انكولوژي تلفن: 9-8400000-0511


دكتر زهرا مذّهب، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: مشهد- خيابان عارف- عارف يك- ساختمان شماره 111 طبقه اول
تلفن: 8422297-0511


دكتر عليرضا مدرسي، فوق تخصص خون كودكان
آدرس مطب: مشهد- خيابان دانشگاه- نبش دانشگاه 18- ساختمان ساسان طبقه دو
تلفن: 8592057-0511
- بيمارستان دكتر شيخ تلفن: 7269021-0511


دكتر عبدالله بني هاشمي، فوق تخصص خون كودكان
آدرس مطب: مشهد- خيابان كوه سنگي- كوه سنگي 6- ساختمان پزشكان
- بيمارستان دكتر شيخ تلفن: 7269021-0511
- بيمارستان قائم تلفن: 8518283-0511


استان خراسان شمالي

دكتر امير هوشنگ يوسفي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
بجنورد- چهاراره شهرداري – خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي – بيمارستان امام‌رضا- درمانگاه انكولوژي
تلفن: 5-2228111-0584


استان خوزستان

دكتر جمال ناطقي، فوق تخصص خون انكولوژي
- بيمارستان گلستان تلفن: 6-3341042-0611


دكتر شعله اروندي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
- بيمارستان گلستان – بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 6-3341042-0611


دكتر بيژن كيخاني، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: اهواز- خيابان نادري- كوي حافظ (شهيد موسوي) – كلينيك حافظ
تلفن: 2212420-0611


دكتر خدامراد زنديان، فوق تخصص خون انكولوژي كودكان
آدرس مطب: اهواز- خيابان شريعتي- روبروي سينما فلسطين- خيابان شهيد آهنگري
تلفن: 2220076-0611
- بيمارستان شفا - تلفن: 1-3340420-0611


دكتر محمد پدرام، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: اهواز- خيابان نادري- تقاطع خيابان شريعتي- جنب كيوسك سايان انتقال خون، مجتمع پزشكي آرين
تلفن: 2224808-0611


دكتر محمد حسيني، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
اهواز- بيمارستان گلستان- بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 6-3341042-0611


دكتر منصور انصاري، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
اهواز- بيمارستان گلستان- بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 6-3341042-0611


دكتر حجت‌الله شهبازيان، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
اهواز- بيمارستان گلستان – بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 6-3341042-0611


دكتر مهران حسين‌زاده، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب:اهواز-كيان پارس-خيابان 17 شرقي- بيمارستان آريا
تلفن: 19-3378310-0611
اهواز- بيمارستان شفا- درمانگاه انكولوژي- تلفن: 1-3340420-0611


استان زنجان

دكتر علي محمدي، متخصص جراحي سرطان
آدرس مطب: زنجان- خيابان سعدي وسط- روبروي مخابرات
تلفن: 3238474-0241


دكتر مهرنوش مقيمي، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: زنجان- كوچه مشكي – چهارراه سوم پشت بانك مسكن - درمانگاه فارابي
تلفن: 47-4274141-0241


دكتر داوود داوري، فوق تخصص خون كودكان
زنجان- بيمارستان ولي‌عصر- بخش انكولوژي-
تلفن: 5-7270801-0241


استان سمنان

دكتر محمد فرانوش، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: سمنان- ميدان سعدي- ساختمان صدف- طبقه سوم- واحد 2-
تلفن: 3341455-0231


دكتر سيامك يغمايي، متخصص جراحي سرطان
آدرس مطب: سمنان- بلوار ولي‌عصر- روبروي پارك سنگي- اول خيابان فجر
تلفن: 3329140-0231


دكتر فرحناز قهرمانفر متخصص انكولوژي
آدرس مطب: سمنان-ميدان معلم-ساختمان پزشكان رازي
تلفن: 61192517


استان سيستان بلوچستان

دكتر محمدعلي مشهدي، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: زاهدان- فلكه مشاهير- جنب مخابرات رسالت- ساختمان پزشكان الزهرا
تلفن: 2450110-0541
-


دكتر مجيد نادري، فوق تخصص خون كودكان
آدرس: زاهدان- بيمارستان حضرت علي اصغر-
تلفن: 3229688-0541


دكتر مهدي هاشمي، متخصص انكولوژي
آدرس مطب: زاهدان- خيابان مدرس جنب مركز طب تصويري
تلفن: 2426343-0541


دكتر آرمين سعيدي، متخصص راديوتراپي انكولوژي
صبحها: زاهدان فلكه ميرجاوه بيمارستان خاتم الانبياء (ص)
تلفن: 4-3220501 و 5-3223001
بعدازظهرها: کلینیک تخصصی اساتید دانشگاه واقع در بیمارستان بوعلی


استان فارس (شيراز)

دكتر منصور حق شناس، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: شيراز- خيابان معدل شرقي- بين خيابان صورتگر و بيست متري- روبروي آموزش و پرورش – ساختمان شاه پلاك 4
تلفن: 2357474-0711


دكتر عنايت الله بهادري، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: شيراز- بلوار كريمخان زند- بين بيست متري و باغ شاه- ساختمان زند طبقه دوم
تلفن: 2353350-0711


دكتر مريم ذاكري نيا، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: شيراز- بلوار شهيد چمران- مجمع پزشكي MRI – تلفن: 19-6284412-0711
تلفن: - بيمارستان نمازي تلفن: 5-6263041-0711


دكتر محمد جواد ثعلبيان، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
آدرس مطب: شيراز – خيابان زند- روبروي بيمارستان سعدي- مجتمع پزشكي شيراز، طبقه 6
تلفن: 2351723-0711


دكتر محمد مهدي شهرياري، فوق تخصص خون كودكان
آدرس مطب: شيراز- بلوار زند- نرسيده به فلكه نمازي- بين خيابان ملاصدرا و خيابان فلسطين- روبروي دانشكده مهندسي- ساختمان ياس طبقه 5
تلفن: 2307563-0711
- بيمارستان شهيد فقيهي تلفن: 99-2351087-0711


دكتر احمد مصلايي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
آدرس
تلفن: 61192517
- بيمارستان نمازي- بخش راديوتراپي انكولوژي تلفن: 52-6263041-0711


دكتر شاهپور اميدواري، متخصص راديوتراپي انكولوژي
- بيمارستان نمازي- بخش راديوتراپي انكولوژي – تلفن: 52-6263041-0711


دكتر نسرين زارعي، فوق تخصص خون كودكان
- بيمارستان نمازي تلفن: 52-6263041-0711
- درمانگاه شهيد مطهري تلفن: 1-6121000-0711


دكتر حبيب نوراني خجسته، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: شيراز- بلوار زند- بعد از بيمارستان سعدي- كوچه بانك سپه
تلفن: 2338533-0711


دكتر ماني رمزي، فوق تخصص خون انكولوژي كودكان
- بيمارستان نمازي تلفن: 52-6263041-0711
- درمانگاه شهيد مطهري تلفن: 1-6121000-0711


دكتر مهران كريمي، فوق تخصص خون كودكان
- درمانگاه شهيد مطهري تلفن: 1-6121000-0711


دكتر سعيد صميمي، فوق تخصص خون كودكان
آدرس مطب: شيراز- فلكه اطلسي- بلوار هجرت- طبقه فوقاني داورخانه دكتر اسيري
تلفن: 2280167-0711
- بيمارستان نمازي تلفن: 52-6263041-0711


دكتر مهدي دهقاني، فوق تخصص خون انكولوژي كودكان
- درمانگاه شهيد مطهري تلفن: 1-6121000-0711


استان قزوين

دكتر جلال الدين رفيعي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
آدرس مطب: قزوين – خيابان فردوس شمالي – جنب بيمارستان دهخدا- ساختمان پزشكان دهخدا
تلفن: 3338315-0281
- بيمارستان كوثر- تلفن: 6-2236374-0281


دكتر مهدي سرخيل، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: قزوين – چهاراره خيام- ساختمان شهريار- طبقه چهارم-
تلفن: 3326784-0281
- بيمارستان كوثر- تلفن: 6-2236374-0281


دكتر حسن نيك فرجام، فوق تخصص خون كودكان
- قزوين- بيمارستان قدس-بخش خون كودكان- تلفن: 3334807- 0281


استان قم

دكتر محمود عابد مقدم، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
قم- فلكه صفائيه- انتهاي خيابان دور شهر- كوچه شماره 29 درمانگاه فاطمه الزهرا (س)
تلفن: 7733899-0251


دكتر علي باسي، فوق تخصص خون انكولوژي
قم- خيابان دورشهر- كوچه هفتم- درمانگاه بقيه الله اعظم (عج)
تلفن: 7830400-0251


دكتر محمد فاكر، فوق تخصص خون انكولوژي
قم- 45 متري صدوق – ميدان رنبيل آباد – اول عطاران – ساختمان باران – طبقه دوم
تلفن: 2925455-0251


دکتر محمد مهدی مجاهد ، متخصص رادیوتراپی انکولوژی
قم- میدان سعیدی - خ هفتم تیر - کوچه حاج زینل
تلفن: 0251-6703133
همراه: 09124533898


استان كردستان

دكتر منوچهر احمدي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
آدرس مطب: سنندج- ميدان آزادي- كوچه بيمه ايران
تلفن: 3241870-0871
- بيمارستان توحيد تلفن: 3286112=0871
- بيمارستان قدس تلفن: 6660025-0871


دكتر حجت الله صبوري، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
سنندج بلوار جانبازان- چهرراه بسيج - بلوار توحيد- بيمارستان توحيد- بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 3286112-0871


بايزيد قادري فوق تخصص خون و انكولوژي
سنندج- خيابان پاسداران كوچه يغموري – ساختمان كوثر
تلفن: 3290228-0871


دكتر صفا اسماعيلي پور، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
آدرس مطب: كرمان- چهارراه تماس آباد- ساختمان زكريا- طبقه سوم دکتر - بيمارستان شفا- بخش راديوتراپي انكولوژي تلفن: 2115780-0341 تلفن: 61192517


استان کرمان

دکتر محمد منصوري ، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
آدرس مطب: كرمان- ميدان ولي‌عصر (باغ ملي)- ساختمان پزشكان دي- جنب استخر نشاط
2268282-0341 :تلفن


آدرس مطب: كرمان- پارك نشاط-خيابان سعدي-ساختمان پزشكان-پارك كلينيك – طبقه زيرزمين دکتر بهجت كلانتري، فوق تخصص خون انكولوژی
- آدرس: بيمارستان شهيد باهنر تلفن: 2235011-0341


دكتر محمد حسن لاري زاده، متخصص راديوتراپيك انكولوژی
آدرس: كرمان- بيمارستان شفا- بخش راديوتراپي انكولوژي تلفن: 2115780-0341


دكتر مريم بهادري، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
کرمان- بيمارستان شفا- بخش راديوتراپي انكولوژي تلفن: 2115780-0341


دكتر زهرا فرهمند، فوق تخصص خون انكولوژي
كرمان- بيمارستان دكتر افضلي پور- بخش خون كودكان
تلفن: 3222250-0341


علي نادري، فوق تخصص خون كودكان
كرمان- بيمارستان دكتر افضلي پور- بخش خون كودكان
تلفن: 3222250-0341


استان کرمانشاه

دکتر محسن اذنب، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: كرمانشاه- چهارراه جوانشير-به طرف پارك شيرين – ساختمان مهديه- كلينيك دانشگاه
تلفن: 7285603-0831
- بيمارستان آيت الله طالقاني- تلفن: 9-8267984-0831


علي شهرياري، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: كرمانشاه- خيابان كاشاني (مصدق)- ساختمان پزشكان كوثر
تلفن: 7285603-0831
- بيمارستان آيت الله طالقاني- تلفن: 9-8267984-0831


دكتر نسرين اميري فرد، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
كرماشناه- بيمارستان امام رضا- بخش خون انكولوژي
تلفن: 4276301-0831


دكتر سيمين همتي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
آدرس مطب: كرمانشاه- خيابان كاشاني تلفن: 7225616-0831


استان گلستان

دكتر عطاء الله جهانگير راد، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
آدرس مطب: گرگان- خيابان ولي‌عصر- بالاتر از سازمان آب- روبروي تعاوني ثامن الائمه
تلفن: 2327116-0171


دكتر نرگس مير بهبهاني، فوق تخصص خون انكولوژي كودكان
گرگان- بيمارستان آيت الله طالقاني- بخش خون انكولوژي
تلفن: 2351731-0171


دكتر احسان حاتمي، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: گرگان- خيابان ولي‌عصر- كوچه عدالت 34- ساختمان پزشكان مهر
تلفن: 2240040-0171
- بيمارستان 5 آذر – تلفن: 3-2220561-0171


دكتر محمدعلي صدر بزاز، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس: گرگان- كلينيك دكتر موسوي- بخش شيمي درماني
تلفن: 2337252-0171


دكتر غزاله شجاع رضوي، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس : گرگان- بيمارستان 5 آذر- بخش خون انكولوژي
تلفن: 2220561-0171


دكتر رضا شاهسوني ، فوق تخصص خون و انكولوژي
آدرس: گرگان- خيابان ولي عصر- عدالت 11- روبروي كلينيك موسوي – ساختمان مهستان – طبقه دوم
تلفن: 2333601-0171


استان لرستان

دكتر مجتبي گرجي، فوق تخصص خون و انكولوژي
آدرس مطب: خرم آباد- بين ميدان شهدا و چهارراه فرهنگ – طبقه فوقاني-آزمايشگاه دكتر شيرواني
تلفن: 2202191-0661


استان گیلان

دكتر تبسم فاخري، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: رشت- خيابان سعدي- ساختمان آرمين طبقه سوم
تلفن: 7230178-0131
- بيمارستان رازي – تلفن: 5541001-0131


دكتر بهروز نجفي، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: رشت- نرسيده به چهارراه گلسار-انتهاي خيابان نواب- نبش كوچه بهار
تلفن: 7225049-0131
- بيمارستان رازي- تلفن: 7236305-0131


دكتر مريم جفر ودي، فوق تخصص خون كودكان
آدرس مطب: رشت- چهارراه ميكائيل- خيابان نامجو- روبروي ورزشگاه شهيد عضدي
تلفن: 3229523-0131
- بيمارستان 17 شهريور تلفن: 3229523-0131


دكتر عباس رحيمي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
آدرس: رشت- بيمارستان رازي- بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 5541001-0131


استان مازندران

دكتر جليل آقايي ميبدي، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: ساري- خيابان قارن- روبروي پاركينك عمومي قارن- طبقه فوقاني داروخانه دكتر آذربخش
تلفن: 2228087-0151


دكتر جانبابايي متخصص انكولوژي
آدرس مطب: ساري- بلوار خزر- كلينيك طوبي
تلفن: 3-3240002-0151


دكتر احمد تمدني، فوق تخصص خون انكولوژي كودكان
آدرس مطب: بابل- خيابان مدرس- روبروي شهرداري جديد- جنب بانك سامان ساختمان پزشكان- طبقه سوم
تلفن: 2291948-0111
- بيمارستان كودكان اميركلا- تلفن: 5-3242151-0111


دكتر صادق صداقت، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: بابل- ميدان شهيد كشوري- خيابان سرداران چهار- ساختمان پزشكان مهر
تلفن: 2282922-0111
- بيمارستان يحيي نژاد بابل تلفن: 7-2223594-0111


دكتر مسعود اياز، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
آدرس مطب: بابل- ميدان شهيد كشوري – خيابان سرگرد قاسمي- روبروي اورژانس بيمارستان شهيدبهشتي، داخل كوچه – ساختمان شفا
تلفن: 2257575-0111
- مركز پرتودرماني بابلسر تلفن: 01125231517


دكتر اكرم سادات ، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
آدرس مطب: بابل- بين ميدان كشوري و ميدان كارگر- روبروي پاساژ فردوسي كوچه سرداران 14- داخل كوچه
تلفن: 2228080-0111


دكتر ناصر حقي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
آدرس مطب: بابل- چهارراه فرهنگ – ساختمان قانون
تلفن: 2292363-0111
- مركز پرتودرماني شهيد رجايي بابلسر تلفن: 01125231517


دكتر محسن وكيلي، فوق تخصص خون و انكولوژي
آدرس: بابل- خيابان كشاورز-جنب دانشگاه علوم پزشكي بابل-بيمارستان آيت...روحاني-درمانگاه خون-روزهاي زوج عصرها
تلفن: 5-2238301-0111


دكتر محمد حسن عمران پور متخصص انكولوژي
آدرس مطب: بابل خيابان مدرس – چهارراه فرهنگ – خيابان مصطفي خميني – روبروي اورژانس بيمارستان يحيي نژاد – ساختمان كيان
تلفن: 2209689-0111


دكتر داريوش مسلمي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
آدرس: بابلسر – مركز پرتودرماني شهيد رجايي
تلفن: 5231517-0112


دكتر معصومه كريمي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
آدرس: بابلسر- مركز پرتودرماني شهيد رجايي
تلفن: 5231517-0112


دكتر شهرناز كيهانيان، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: تنكابن (شهسوار)- ميدان شهيد شيرودي – جنب اداره آموزش و پرورش- ساختمان پزشكان
تلفن: 01924238500
- بيمارستان امام سجاد (ع) رامسر- تلفن: 5-5222031-0192


استان مرکزی

دكتر كامران مشفقي، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: اراك- ميدان 7 تير (سه راه ارامنه) – كوچه شكرايي- ساختمان فارابي
تلفن: 2231467-0861
- بيمارستان ولي‌عصر اراك تلفن: 8-2222003-0861


دكتر مژگان هاشميه، فوق تخصص خون كودكان
اراك- بيمارستان ولي‌عصر- بخش خون انكولوژي – تلفن: 8-2222003-0861
اراك - بيمارستان اميركبير- بخش خون كودكان- تلفن : 8-3135075-0861


دكتر جمشيد انصاري، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
آدرس مطب: اراك- خيابان امام خميني- بالاتر از بيمارستان ولي‌عصر- بعد از 12 متري- كلينيك ايران
تلفن: 2215207-0861


استان هرمزگان

دكتر محمدرضا اوزي، فوق متخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: همدان- دورميدان آرامگاه-اول خيابان پاستور-مجتمع فدك-طبقه زيرزمين
تلفن: 8271710-0811
- بيمارستان سينا (فرشيچيان) تلفن: 8- 8274184- 0811


استان همدان

دكتر محمدعباسي، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: همدان- دورميدان آرامگاه-اول خيابان پاستور-مجتمع فدك-طبقه زيرزمين
تلفن: 8271710-0811
- بيمارستان سينا (فرشيچيان) تلفن: 8- 8274184- 0811


دكتر عليرضا احمدي، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: همدان- خيابان شريعتي- ايستگاه عباس آباد- ساختمان كسري
تلفن: 2521900-0811


دكتر كمال محمديان، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
آدرس مطب: همدان- خيابان بوعلي- كوچه شيخ
تلفن: 2526800-0811


دكتر حسين خوئيني پور، فوق تخصص خون كودكان
آدرس: همدان- كلينيك امام خميني
تلفن: 9-8252438-0811


استان یزد

دكتر محمدرضا مرتضوي زاده، فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: يزد- بلوار آيت الله طالقاني- كوچه شهيد حاج مهدي
تلفن: 7250044-0351
- بيمارستان شهيد صدوقي- تلفن: 8224000-0351
- بيمارستان گودرز- تلفن: 4-6262081-0351
- بيمارستان شاه ولي- تلفن: 8211091-0351


دكتر محمد فرات فوق تخصص خون انكولوژي
آدرس مطب: يزد- ميدان آزادي- بلوار طالقاني- كوچه هدايتي بعد از ساختمان پزشكان
تلفن: 7257071-0351
- بيمارستان شهيد صدوقي- تلفن: 8224000-0351
- بيمارستان گودرز- تلفن: 4-6262081-0351
- بيمارستان شاه ولي- تلفن: 8211091-0351


دكتر علي اخوان- متخصص راديوتراپي انكولوژي
آدرس: يزد- خيابان شهيدمطهري- مركز راديوتراپي رمضان زاده
تلفن: 4-7251171-0351