راهنمایی و اطلاع رسانی درباره بیماری های خون و سرطان

لیست آدرس ها

آدرس مراكز درماني دولتي خون و انكولوژي (شيمي درماني) در تهران

خواهشمند است مطالب تكميلي و نظرات اصلاحي خود را برايمان ارسال فرمائيد

دانلود فایل با فرمت PDF PDF

مجتمع بيمارستاني امام خميني

آدرس: انتهاي بلوار كشاورز، خيابان دكتر قريب
تلفن: 9-66930040
الف) بيمارستان ولي‌عصر (اورژانس)، درمانگاه خون انكولوژي، تلفن: 19-61192218
ب) انستيتو كانسر داخلي شامل: درمانگاه زنان و مردان ، تلفن: 9- 69935061 - 6190
ج) انستيتو كانسر، سانترال يك، تلفن: 61192795
د) انستيتو كانسر سانترال دو، تلفن: 61192766
ه) بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 9- 66930040
و) طبقه همكف ساختمان اورژانس و درمانگاه دندانپزشكي (درمان زخم دهان ناشي از راديوتراپي و شيمي درماني)
- دكتر فاضل الهي فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 88728859
- دكتر جهانگير رأفت، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 88753672
- دكتر رمضانعلي شريفيان، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 88978015، 88964528
- دكتر غلامرضا توگه، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب:88716854
- دكتر صنوبر صديقي، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 88502631
- دكتر عبدالعلي شهراسبي، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 88326405
- دكتر عظيم مهرور، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 22851767
- دكتر مليحه حسين‌زاده، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب:88631740
- دكتر مازيار مجتبوي، فوق تخصص خون و انكولوژي تلفن مطب 4- 88272823
- خانم دكتر ماني فر متخصص بيماريهاي دهان ويزيت با وقت قبلي تلفن: 61190 و 66930040


بيمارستان امام حسين (ع) ـ

آدرس: ميدان امام حسين، خيابان شهيد مدني (نظام‌آباد)، بخش خون انكولوژي
تلفن: 5- 77558001- 77567999
- دكتر شهناز فخرزادگان، فوق تخصص خون انكولوژي، تلفن مطب: 44280869
- دكتر پيام آزاده (متخصص راديوتراپيك انكولوژي)، تلفن: 44210569


بيمارستان 501 ارتش

آدرس: خيابان فاطمي غربي، خيابان اعتمادزاده، بالاتر از سفارت پاكستان، بخش خون و انكولوژي
تلفن: 5- 88028931
- دكتر علي زماني، فوق تخصص خون و انكولوژي
- دكتر مليحه حسين‌زاده، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 88631740
- دكتر حسين جلالي‌خو، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن: مطب: 77537495
- دكتر علي‌اكبر يعقوبيان، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 77537495
- دكتر كيومرث پرما، فوق تخصص خون و انكولوژي
- دكتر عباسعلي داوودي، فوق تخصص خون و انكولوژي
- دكتر كيقباد نيك‌جو، فوق تخصص خون و انكولوژي


بيمارستان آيت‌الله طالقاني

آدرس: بزرگراه شهيد چمران، ولنجك، خيابان پروانه، جنب دانشگاه علوم پزشكي، بخش خون انكولوژي
تلفن: 2- 22432560
- دكتر عباس حاج فتحعلي فوق تخصص خون انكولوژي، تلفن مطب: 2269183
- دكتر فاطمه اصفهاني، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 22056843
- دكتر حميد عطاريان، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 88790559
- دكتر عدنان خسروي، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 2264540
- دكتر كيقباد نيك‌جو، فوق تخصص خون و انكولوژي


بيمارستان بعثت (نيرو هوايي) ـ

آدرس: اتوبان افسريه (بزرگراه بسيج)، پايين‌تر از خيابان پيروزي خيابان تختي، بلوار هجرت
تلفن: 39954700-39955150
- دكتر فاطمه رجبي‌پور، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 88572547
- دكتر سعيد الماسي، فوق متخصص راديوتروپيك انكولوژي، تلفن: 66428168


بيمارستان بوعلي

آدرس: ميدان امام حسين، خيابان دماوند، ايستگاه تهران نو، بخش جراحي عفوني (شيمي درماني)
- دكتر عبدالعلي شهراسبي، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 88326405
- دكتر فريد دادگر، متخصص راديوتراپيك انكولوژي، تلفن: 66435149


بيمارستان بقیه الله اعظم

آدرس: ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، بعد از چهارراه شيخ بهايي، طبقه هفتم، بخش شيمي درماني
تلفن: 81263793-81261
- دكتر بهرام مفيد، متخصص راديوتراپيك انكولوژي، تلفن: 4- 88367231


بيمارستان بانك ملي

آدرس: خيابان جمهوري، تقاطع فردوسي، كوچه شيرواني، ادارات مركزي بانك ملي
تلفن: 66731360
- دكتر عبدالعلي شهراسبي، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 8832640 - دكتر حسين متحدي، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 88301297


كلينيك فوق تخصصي بيماري‌هاي پستان زنان جهاد دانشگاهي

آدرس: خيابان انقلاب، روبروي درب اصلي دانشگاه تهران، خيابان ابوريحان، خيابان وحيد نظري، پلاك 85
تلفن: 66492888- 66488843
- دكتر مجتبي قدياني، فوق تخصص خون و انكولوژي
- دكتر رباب انبيايي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
- خانم دكتر هاشمي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي
- دكتر فرهاد سميعي متخصص راديوتراپيك انكولوژي تلفن: 66435149
- دكتر فاطمه اصفهاني فوق تخصص خون انكولوژي تلفن: 22056843


بيمارستان شهيد چمران

آدرس: پاسداران، ميدان نوبنياد، خيابان اقدسيه (شهيد لنگري)، خيابان صنايع، درمانگاه تخصصي كلينيك هماتولوژي انكولوژي (شيمي درماني)
تلفن: 22937031
- دكتر عدنان خسروي، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 22646540
- دكتر مسعود وكيلي، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 88734239
- دكتر مليحه حسين‌زاده، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 88931740
- دكتر مستانه صانعي، متخصص راديوتراپي انكولوژي


مركز پزشكي خاص (وابسته به بنياد بيماري‌هاي خاص)

آدرس: خيابان انقلاب، ابتداي خيابان نجات‌اللهي، (ويلا)، پلاك 10، بخش انكولوژي (شيمي درماني)
تلفن: 9- 88808005 (داخلي 296)
- دكتر شهناز فخرزادگان، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 44280269-44280307
- دكتر رضا ملايري، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 22278056
- دكتر مليحه حسين‌زاده فوق تخصص خون انكولوژي تلفن مطب: 88931740
- دكتر عبدالعلي شهراسبي فوق تخصص خون انكولوژي تلفن مطب: 88326405


بيمارستان دكتر شريعتي

آدرس: كارگر شمالي، خيابان جلال ‌آل‌احمد، روبروي مؤسسه خاك‌شناسي، درمانگاه خون (بخش شيمي درماني)
تلفن: 84902643- 88636000- 84902660
- دكتر اردشير قوام زاده، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 4- 88884003
- دكتر كامران مقدم، فوق تخصص خون و انكولوژي
- دكتر عيسي بايبوردي، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 88799196
- دكتر بابك بهار، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 88319091
- دكتر مسعود ايرواني، فوق تخصص خون و انكولوژي
- دكتر فاطمه اصفهاني، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 22056843


بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)

آدرس: خيابان ستارخان، شهر آرا، خيابان نيايش، بخش خون (شيمي درماني)
تلفن: 9- 66515000- 66509063
- دكتر مسعود وكيلي، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 88734239
- دكتر علي گلشائيان، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 88962318
- دكتر ضياءالدين لطيف‌زاده، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 88553683


بيمارستان شهداء

آدرس: تجريش، خيابان شهرداري، بخش خون هماتولوژي (شيمي درماني)
تلفن: 227180009- 22725252
- دكتر مرد آويژ آل‌بويه، فوق تخصص خون و انكولوژي
- دكتر حسين مدني، متخصص راديوتراپيك انكولوژي، تلفن مطب: 88837483


بيمارستان شهداي هفتم تير

آدرس: شهر ري، بزرگراه شهيد رجايي، تقاطع خيابان شهرداري (سه راه آرامگاه)، بخش خون انكولوژي (شيمي درماني)
تلفن: 5- 88947901- 88942050
- دكتر ضياءالدين لطيف‌زاده، فوق تخصص خون و انكولوژي، تلفن مطب: 88553683
- دكتر حسن خواجه‌اي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي


بيمارستان فيرزوگر

آدرس: خيابان ولي‌عصر، نرسيده به ميدان ولي‌عصر، خيابان علي ولدي، خيابان به‌آفرين، بخش خون انكولوژي
تلفن: 5-88947901- 88942050
- دكتر محسن رضوي، فوق تخصص خون انكولوژي، تلفن مطب: 88306169
- دكتر اللهيار صالح، فوق تخصص خون انكولوژي، تلفن مطب: 22519178


بيمارستان شهيد فياض‌بخش (شماره دو تأمين اجتماعي)

آدرس: جاده قديم كرج (بزرگراه فتح)، كيلومتر 7 جنب كارخانه ويتانا، ابتداي خيابان خليج فارس، بخش خون انكولوژي (شيمي درماني)
تلفن: 50- 66250645- 65- 66258156
- دكتر محسن رضوي (فوق تخصص خون انكولوژي)، تلفن مطب: 88306169
- دكتر حسين يحيي‌زاده، فوق تخصص خون انكولوژي
- دكتر رضا خدابخشي، متخصص راديوتراپي انكولوژي
- دكتر امير موسوي نسب فوق تخصص خون انكولوژي


بيمارستان ميلاد

آدرس: بزرگراه همت، روبروي شهرك غرب، تقاطع بزرگراه چمران، بخش خون انكولوژي
تلفن: 21-88062214- 10- 88062304
- دكتر عباس حاج فتحعلي، فوق تخصص خون انكولوژي، تلفن مطب: 22869183
- دكتر عدنان خسروي، فوق تخصص خون انكولوژي، تلفن مطب: 22646540
- دكتر حميد رضواني، فوق تخصص خون انكولوژي
- دكتر زهرا عرفاني، فوق تخصص خون انكولوژي، تلفن مطب: 88953640
- دكتر مليحه حسين‌زاده، فوق تخصص خون انكولوژي، تلفن مطب: 88631740
- دكتر مهشيد مهديزاده، فوق تخصص خون انكولوژي


بيمارستان شركت نفت

آدرس: خيابان حافظ، چهار راه عزيزخان، كلينيك خون
تلفن: 9-66700021
- دكتر غلامرضا توگه، فوق تخصص خون انكولوژي، تلفن مطب: 88716854
- دكتررمضانعلي شريفيان، فوق تخصص خون انكولوژي، تلفن مطب: 88978015- 88964528


بيمارستان مدرس

آدرس: انتهاي خيابان سعادت‌آباد، نرسيده به بزرگراه يادگار امام، بخش داخلي و هماتولوژي (شيمي درماني)
تلفن: 9- 22074090
- دكتر حميد عطاريان، فوق تخصص خون انكولوژي، تلفن مطب: 88790559
- دكتر نعمت‌الله رستمي، فوق تخصص خون انكولوژي، تلفن مطب: 88042614
- دكتر پروين شاهنده، فوق تخصص خون انكولوژي، تلفن مطب: 88773756
- دكتر مجتبي قدياني، فوق تخصص خون انكولوژي


بيمارستان مصطفي خميني (نيمه دولتي)

آدرس: خيابان فلسطين، خيابان ايتاليا، نرسيده به وصال شيرازي، درمانگاه خون
تلفن: 88966130
- دكتر جلال‌الدين شمس، فوق تخصص خون و انكولوژي
- دكتر عيسي بايبوردي، فوق تخصص خون انكولوژي، تلفن مطب: 88799196


بيمارستان ميرزا كوچك خان (مخصوص بيماري‌هاي زنان)

آدرس: خيابان كريم‌خان زند، خيابان نجات‌اللهي (ويلا) شمالي، بخش انكولوژي
تلفن: 3- 8889761
- دكتر زهرا افتخار، متخصص سرطان زنان، تلفن مطب: 88744647
- دكتر فريبا يارندي، متخصص سرطان زنان، تلفن مطب: 88788158


بيمارستان مسيح دانشوري (مخصوص بيماري‌هاي ريه)

آدرس: نياوران، خيابان باهنر، خيابان دارآباد، انتهاي خيابان پور ابتهاج
تلفن: 1- 20109490
- دكتر كيان خداداد، فوق تخصص خون انكولوژي، تلفن مطب: 88883110