راهنمایی و اطلاع رسانی درباره بیماری های خون و سرطان

لیست آدرس ها

اسامی پزشكان متخصص رادیوتراپیك انكولوژی در تهران

خواهشمند است مطالب تكميلي و نظرات اصلاحي خود را برايمان ارسال فرمائيد

دانلود فایل با فرمت PDF PDF

دكتر سعيد الماسي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: انتهاي بلوار كشاورز، روبروي درب شرقي بيمارستان، امام خميني، پلاك 185، طبقه دوم
تلفن: 88733571
- بيمارستان بعثت (نيروي هوايي) تلفن: 39954700، 39954702
- بيمارستان شهيد چمران تلفن: 22937031


دكتر پيام آزاده، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: خيابان شريعتي، بالاتر از سيدخندان، كوچه مهندسي، پلاك 26
تلفن: 22866116
- بيمارستان امام حسين، بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 9-77558001
- بيمارستان پارس، بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 9- 88960051


دكتر فرناز آموزگار هاشمي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: بيمارستان امام خميني، بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 9-66930040
- بيمارستان آتيه، تلفن: 5- 88086081


دكتر رباب انبيايي، متخصص ارديوتراپيك انكولوژي

آدرس: - بيمارستان امام حسين، بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 9- 77558001


دكتر شهرزاد امينيان، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: بيمارستان مهر، بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 8892000


دكتر هاله بهروزي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: بيمارستان امام خميني، بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 9- 66930040


دكتر بهروز پازوكي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: خيابان مطهري، خيابان قائم فراهاني، خيابان 24، پلاك 48، ساختمان پزشكان ايران ما، واحد 19
تلفن: 14- 88328357
- بيمارستان آزادي، تلفن: 66035144
- بيمارستان شهيد چمران، بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 22937031
- بيمارستان بعثت نيرو هوايي، بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 39954700، 39955150


دكتر حسن خواجه‌اي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

- بيمارستان پيامبران، بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 3- 44007601
- بيمارستان شهداي هفتم تير شهر ري، بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 4- 55909051
- بيمارستان سوم شعبان، تلفن: 9- 33129111


دكتر پيمان حداد، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

- بيمارستان آتيه، تلفن: 5- 88086081
- بيمارستان امام‌ خميني، بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 9- 66930040
- بيمارستان مهر، بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 88982000


دكتر رضاخدابخشي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

- بيمارستان شهداء تجريش، بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 4- 22718001
- بيمارستان شهيد فياض بخش، بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 7- 66250645


دكتر فريد دادگر، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: مؤسسه پرتو پزشكي نوين
تلفن: 88086783
- بيمارستان بوعلي، تلفن: 9- 33348036
- بيمارستان بعثت (نيرو هوايي) تلفن: 39955150


دكتر افشين رخشا، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: بيمارستان شهداء تجريش، بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 4- 22718001


دكتر فرهاد سميعي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: خيابان فاطمي غربي، نرسيده به جمالزاده، پلاك 260، طبقه زيرزمين
تلفن: 66435149
- بيمارستان امام خميني، بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 9- 66930040


دكتر منوچهري سرداري، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: بلوار كشاورز، پشت بيمارستان پارس، خيابان رستاك، پلاك 24، ساختمان پزشكان 24، واحد 3
تلفن: 88953858
- بيمارستان تهرانپارس، تلفن: 94- 77884689


دكتر مرتضي سجادي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

- بيمارستان مهر، بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 88982000
- بيمارستان امام خميني بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 9- 66930040


دكتر ثريا سلمانيان، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: خيابان شريعتي بالاتر از پل رومي، پلاك 1775
تلفن: 22231814
- بيمارستان شهداي هفتم تير شهر ري، تلفن: 4- 55909051


دكتر بهروز شهراد، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: خيابان شهيد بهشتي، خيابان خالد اسلامبولي (وزراء) نبش خيابان 15 پارك كلينيك
تلفن: 88719928-88717424
- بيمارستان امام حسين بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 5-77558001
- بيمارستان ايرانمهر، تلفن: 10-22009071


دكتر خسرو شيباني، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: بيمارستان امام حسين بخش راديوتراپي انكولوژي جرجاني
تلفن: 9- 77550851


دكتر مرتضي طباطبايي‌فر، متخصص راديوتراپي انكولوژي

آدرس: بيمارستان امام حسين، بخش راديوتراپي انكولوژي جرجاني
تلفن: 5-77558001


دكتر مستانه صانعي، متخصص راديوتراپي انكولوژي

- بيمارستان شهداي هفتم تير شهرري بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 4-55909051
- بيمارستان شهيد چمران بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 22937031


دكتر بهروز صدر الحفاظي، متخصص راديوتراپي انكولوژي

آدرس: بيمارستان شهداء تجريش، بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 4-22718001


دكتر سعيد طبيبي، متخصص راديوتراپي انكولوژي

آدرس: كوي نصر (گيشا)، نبش خيابان سيزدهم، ساختمان 110، واحد 5
تلفن: 88243299


دكتر اميرمحمد عارف‌پور، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: بيمارستان شهداي هفتم تير شهر ري، بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 4-55909051


دكتر مهرداد عقيلي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: بيمارستان امام خميني، بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 61192517- 61192518


دكتر اسدالله عليدوستي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: بيمارستان امام حسين، بخش راديوتراپي انكولوژي جرجاني
تلفن: 4-77550851


دكتر عبدالله فضل عليزاده، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: خيابان مطهري بين چهار راه مفتح و امير اتامك پلاك 159
تلفن: 88744953
- بيمارستان امام حسين، بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 4-77550851
- بيمارستان شهداء تجريش، بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 9-22718000


دكتر محمد فتوحي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: بيمارستان بعثت (نيروي هوايي)، بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 39954700-39954072


دكتر علي كاظميان، متخصص راديوتراپي انكولوژي

- بيمارستان آتيه، تلفن: 5- 8808601
- بيمارستان امام خميني، بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 9- 66930040


دكتر حميدرضا ميرزايي، متخصص راديوتراپي انكولوژي

آدرس: خيابان ولي‌عصر، نبش توانير، روبروي بيمارستان دي، ساختمان 4، طبقه اول
تلفن: 88775410
- بيمارستان شهداء تجريش، بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 4-22718001
- بيمارستان پارس، تلفن: 9- 88960051
- بيمارستان پاستور نو، تلفن: 7- 88734551


دكتر حسين مدني، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: خيابان مطهري، نرسيده به خيابان سهروري، خيابان اورامان پلاك 14، طبقه همكف
تلفن: 88837484
- بيمارستان سجاد، تلفن: 88957170
- بيمارستان آبان: تلفن: 2- 88902150
- بيمارستان پيامبران، بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 3- 447007601
- بيمارستان شهداء تجريش، بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 9- 22718000


دكتر بهرام مفيد، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: بيمارستان آتيه، ساختمان پزشكان بيمارستان
تلفن: 4-88367231
- بيمارستان شهداء تجريش، بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 4-22718001
- بيمارستان بقيه‌الله، تلفن: 81263793


دكتر احمد موسوي‌زاده، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: خيابان ميرداماد، ميدان مادر (محسني)، خيابان بهروز، ساختمان پزشكان بهروز، پلاك 1/1
تلفن: 22258736
- بيمارستان ميلاد، تلفن: 10-88062304
- بيمارستان شهداء تجريش، بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 4-22718001


دكتر عليرضا نيكوفر، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: خيابان شهيد بهشتي، خيابان احمد قصير (بخارست)، بخش راديوتراپي انكولوژي، بيمارستان آسيا
تلفن: 88733571
- بيمارستان پارس، بخش راديوتراپي انكولوژي، تلفن: 9-88960051


دكتر محمد هوشياري، متخصص راديوتراپي انكولوژي

آدرس: بيمارستان شهداء تجريش، بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 4-22718001


دكتر عامري، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: بيمارستان امام حسين بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 4-77550851


دكتر حسين علاقه بند، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: بيمارستان امام خميني بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 61192517 – 61192518


دكتر حسين يحيي‌زاده، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: بيمارستان شهيد فياض‌بخش، بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 5-66250645
- آدرس مطب:خيابان ولي عصر بالاتر از خيابان توانير پلاك 2546 ساختمان 1270 طبقه اول واحد 1 تلفن: 88799088


دكتر اسدالله سلیمی، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس: بيمارستان پارس، بخش راديوتراپي انكولوژي
تلفن: 9 - 88960051
آدرس مطب: کرج،خیابان شهید بهشتی،بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی،جنب خیابان بیمارستان کمالی،ساختمان 110،تلفن:2222727- 0261


دكتر حسين فودازي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس مطب- ميدان فاطمي،ابتداي خيابان جويبار،كوچه شهيد ميرهادي شرقي،پلاك23،ساختمان پزشكان آرا،طبقه اول،واحد2
تلفن: 88904094 – همراه 09121790259


دكتر پدرام فدوي، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس مطب- ميدان فاطمي،ابتداي خيابان جويبار،كوچه شهيد ميرهادي شرقي،پلاك23،ساختمان پزشكان آرا،طبقه اول،واحد2
تلفن: 88904094


دكتر حميدرضا دهقان، متخصص راديوتراپيك انكولوژي

آدرس مطب- ميدان فاطمي،ابتداي خيابان جويبار،كوچه شهيد ميرهادي شرقي،پلاك23،ساختمان پزشكان آرا،طبقه اول،واحد1
تلفن: 1- 88929070 و همراه 0937472073